Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558

Dotační titul

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Popis projektu

Realizací projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, M. Alše 558“ došlo k výměně oken, zateplení obvodového pláště všech objektů školy. Tímto opatřením dojde k úsporám tepelné energie. Fyzická realizace projektu byla ukončena v dubnu 2014.

Termín realizace projektu

rok 2014

Plánovaný rozpočet projektu

Celkové náklady projektu 15 132 476 Kč
Dotace ze SFŽP a OPŽP 9 635 617 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru