Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Regenerace panelového sídliště Malenovice, 1. etapa

V rámci programu Podpora bydlení, podprogramu "Podpora regenerace panelových sídlišť" umožňuje Ministerstvo pro místní rozvoj obcím získat dotace na regeneraci panelových sídlišť o minimálním počtu 150 bytů. Statutární město Zlín využilo tuto výzvu a v roce 2012 získalo dotaci na 1. etapu regenerace sídliště Malenovice ve výši 4 mil. Kč.

Před podáním žádosti o dotaci bylo provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli sídliště a přilehlého území, jehož cílem bylo získat informace o tom, co nejvíce trápí občany této lokality. V souladu s výsledkem šetření vypracovala projektová kancelář A-S Zlín studii regenerovaného území a rozdělila ji na 8 etap postupného řešení.
V rámci 1. etapy, která probíhala od podzimu 2012 do dubna 2013 byly opraveny chodníky v ulicích Husova, 3. května, Mlýnská, tř. Svobody, Tyršova, Chelčického, Mlýnská a Milíčova a k nim přilehlá zeleň.

Původní rozpočet 1. etapy byl 8 mil. Kč, realizační cena byla cca 6,5 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč činila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Statutární město Zlín pokračuje v naplňování studie regenerace sídliště druhou etapu, jejíž realizace započte v září 2013, dokončení se předpokládá do konce 1. čtvrtletí 2014.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru