Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Kulturní a univerzitní centrum Zlín

Tento multifunkční komplex je situován v centru města a skládá se ze dvou samostatně funkčních celků: budovy Kongresové centrum Zlín (KUC), jehož investorem je statutární město Zlín a budovy Univerzitní centrum ve Zlíně, jehož investorem je Univerzita Tomáše Bati. Mezi městam a univerzitou byla v roce 2003 uzavřena dohoda o spolupráci "při vybudování areálu KUC Zlín". Potřeba vybudování tohoto centra byla dána nutností vybudovat kvalitní infrastrukturu pro pořádání kulturních a společenských akcí a také poskytnout odpovídající zázemí pro působení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Základní kámen objektů centra byl položen 26.06.2006. Autorkou projektu je světoznámá architektka Eva Jiřičná.

Technicky se komplex skládá ze 4 samostatných staveb: podzemního parkoviště, objektu Univerzitního centra, restaurace a objektu polyfunkční budovy (tzv. Kongresového centra Zlín).

Na výstavbu objektu "Kongresové centrum Zlín - polyfunkční budova" město Zlín podalo žádost o dotaci do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Projektová žádost s názvem "Kulturní a univerzitní centrum Zlín" byla dne 26.08.2009 schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava k dopracování.

Popis  časové realizace

 

Datum zahájení projektu 09.02.2009
Datum fyzického zahájení projektu: 17.07.2009
Datum fyzického ukončení projektu 31.01.2011
Datum ukončení projektu 30.11.2012
Datum finančního ukončení projektu 18.12.2012

 

Projekt byl schválen k financování Výborem Regionální rady dne 24.03.2010.

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Kulturní a univerzitní centrum Zlín", jehož předmětem je výstavba polyfunkční budovy Kongresového centra Zlín, byla podepsána 14.05.2010. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace bylo z ROPu uhrazeno celkem 303 milionů korun.

Dne 29.09.2010 bylo Kongresové centrum Zlín slavnostně otevřeno. Po týdnu zahajovacího provozu bylo centrum uzavřeno, aby mohly být dokončeny práce na interiérovém dovybavení objektu.
Datum zahájení provozu Kongresového centra Zlín: 01.01.2011

Provozovatelem je Odbor Kulturní centrum Magistrátu města Zlína.
Kontakty zde:www.kc-zlin.cz/page/68077.kontakty-kongresove-centrum-zlin

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru