Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Sřední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení číslo 377/VRR38/12) byla předložená projektová žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Hlavním cílem projektu je vytvořit bezpečnou a efektivní cyklistickou infrastrukturu zajišťující propojení regionálního centra statutárního města Zlína a obce Lukova a napojit tato sídla na regionální i celostátní cyklistickou infrastrukturu. Toho bude dosaženo dobudováním regionálně významné cyklistické stezky (R6) mezi ZOO Lešná a obcí Lukov dle Koncepce rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje s komfortním asfaltovým povrchem. Doplňkově bude cyklostezka vybavena dalším zařízením za účelem zvýšení komfortu uživatelů (odpočívky, stojany, odpadkové koše, altán).

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt „Cyklistická stezka Lešná – Lukov, část Zlín" z ROP Střední Morava, jehož předmětem je vybudování cyklostezky o šířce 3 m a celkové délce 1,38 km, byla podepsána dne 15. 11. 2013.

Celkové předpokládané výdaje projektu 11 810 397,00 Kč
Výše schválené dotace z ROP 9 508 013,72 Kč

Dokumenty ke stažení ze složky Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín

B1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

3.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru