Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Územně analytické podklady na území Zlínského kraje - OPR Zlín

Statutární město Zlín získalo dotaci na projekt ,,Územně analytické podklady na území Zlínského kraje – ORP Zlín“ z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3a) – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Cílem projektu je zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území, zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území       a vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území. Pořízené územně analytické podklady se stanou nedílnou součástí územně analytických podkladů Zlínského kraje.

Hlavní aktivitou projektu je pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Zlín. Základem je vytvoření digitální tématické databáze pro evidenci všech geografických podkladů rozboru udržitelného rozvoje území, navazujícím krokem je zpracování samotného rozboru udržitelného rozvoje území a zpracování jeho výsledků do databáze. Takto zpracovaná strukturovaná databáze bude základním podkladem pro jednotné zpracování územních plánů v celém správním obvodu ORP Zlín. Celková plocha území obcí pokrytá územně analytickými podklady činí 350,36 km2.

Doba realizace

červenec 2007 až prosinec 2008

Celkové náklady projektu

914 000,- Kč

Zdroje financování

Dotace ze strukturálních fondů EU 769 522,- Kč
Dotace ze státního rozpočtu 135 798,- Kč
Spolufinancování SMZ 8 680,- Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru