Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Sřední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení číslo 377/VRR38/12) byla předložená projektová žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Realizací projektu a hlavním cílem projektu je zajistit bezpečné a efektivní cyklistické propojení statutárního města Zlína a města Otrokovice. Toho bude dosaženo dobudováním páteřní cyklistické stezky vedené v souběhu s tokem řeky Dřevnice (regionálně významná cyklostrasa R1 dle Koncepce rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje) s komfortním asfaltovým povrchem. Doplňkově bude cyklostezka vybavena dalším zařízením za účelem zvýšení komfortu uživatelů (odpočívky, stojany, odpadkové koše, altán).

Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt „Regionální cyklostezka č. 471 – páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín" z ROP Střední Morava, jehož předmětem je vybudování cyklostezky o šířce 3 m a celkové délce 3,54 km, byla podepsána dne 15. 11. 2013.

Celkové předpokládané výdaje projektu 20 170 830,68 Kč
Výše schválené dotace z ROP

13 847 118,57 Kč

Dokumenty ke stažení ze složky Regionální cyklostezka č. 471 - páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín

koordinační situace (B1 širší vztahy)

5.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru