Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Zlín

Projekt řešil zajištění přenosu dat a informací v ORP Zlín. Projekt obsahuje aktivity výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě:

  • č. 1  - Vybudování komunikační infrastruktury statutárního města Zlína
  • č. 5 - CzechPoint-home (portál občana)
  • č. 8 - Digitalizace archivů a problematika "document managament"
  • č. 9 - Integrace agendových systémů statutárního města Zlína

V rámci projektu došlo ke zjednodušení komunikace mezi jednotlivými městskými subjekty, ke zjednodušení komunikace s občany, dále k zefektivnění provádění činností MMZ a připravenosti informačních systémů na komunikaci se základními registry.

Aby byl zajištěn bezproblémový tok dat mezi jednotlivými organizacemi zřizovanými městem a magistrátem a mezi občany a magistrátem, bylo nutno vybudovat technickou infrastrukturu na odpovídající úrovni. Metropolitní síť tak přináší SMZ spolehlivější a rychlejší propojení jednotlivých městských subjektů, zjednodušila se komunikace mezi jednotlivými subjekty a zároveň snížily výdaje na telekomunikaci. Dále se pořídilo programového vybavení, které zkvalitnilo služby poskytované magistrátem občanům. Tento projekt umožní úředníkům lepší sdílení informací a zpřehlední stávající papírové procesy. Z pohledu klienta MMZ dojde ke zvýšení kvalitiy služeb, včetně větší rychlosti řešení jeho požadavku.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru