Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně

Cíl projektu, cílové skupiny

Cílem projektu je zpřístupnění veřejné dopravy a zvýšení komfortu cestování hromadnými dopravními prostředky zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, starší osoby a pro rodiče cestující s dětskými kočárky.

Popis projektu

V průběhu realizace projektu budou provedeny bezbariérové úpravy jedenácti zastávek městské hromadné dopravy ve Zlíně. Při výběru těchto zastávek byl kladen důraz na frekvenci pohybu cílových skupin, zejména občanů se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Pro realizaci byly vybrány tyto zastávky:

 • Dlouhá, směr Cigánov
 • U zámku, směr Jižní Svahy
 • U zámku, směr centrum
 • Družstevní, směr Kocanda
 • Družstevní, směr centrum
 • Slunečná, směr Kocanda
 • Slunečná, směr centrum
 • Křiby, směr Kocanda
 • Křiby, směr centrum
 • Česká, směr Kocanda
 • Česká, směr centrum

V rámci úprav budou zastávky osazeny bezbariérovými obrubníky, které umožní maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště bude dále vybaveno varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Docílí se tak rychlejšího a bezpečnějšího nástupu do dopravního prostředku.

Financování projektu

Město Zlín podalo žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava, podoblasti podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály, zastávky v rámci výzvy 03/2008 na realizaci projektu "Bezbariérové úpravy zastávek ve Zlíně". Rozhodnutím Výboru regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 27.8.2008 byla žádost města schválena.

Celkové výdaje projektu 9 601 248,- Kč
Dotace z ROP Střední Morava  8 161 061,- Kč
Vlastní prostředky města 1 440 187,- Kč

Časový harmonogram realizace projektu

Přípravná fáze projektu 02/2008 – 08/2008
Realizace stavby 09/2008 – 08/2009
Ukončení projektu 09/2009

Partneři projektu

 • Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.s.
 • Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Partneři projektu se podíleli na výběru zastávek, na kterých budou provedeny bezbariérové úpravy. Dále se podíleli na zajištění publicity projektu.

Stav realizace projektu

Fyzická realizace projektu byla dokončena.

Odkazy

 • Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje www.czp-zk.cz
 • Dopravní společnost Zlín-Otrokovice  www.dszo.cz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru