Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně

Projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Zlína. Statutární město Zlína podalo projektovou žádost o dotaci do Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Morava. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 4.10.2012 (usnesení číslo: 394/VRR40/12) byla předložená žádost schválena k dopracování před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Realizací projektu došlo k revitalizaci území Parku Komenského s cílem zachovat předešlé funkce parku, jako důležitého komunikačního spojníku, a doplnění jeho vybavenosti. Došlo k úpravám zeleně, vybudování závlahového systému atd. Cílem zahradnických úprav bylo zpestření a obohacení parku výsadbou nových skupin keřů, stromů, bylin a květin, obnova kvalitních trávníků. Byly vybudovány nové objekty – Salla terena, multifunkční altán, nové dětské hříště a další.

 

Ocenění:

1. místo v katetegorii "Realizace rozvojových projektů měst a obcí" v rámci soutěže Stavba Zlínského kraje roku 2014

1. místo v kategorii "Park roku 2015" v rámci soutěže Park a Zahrada roku

1. místo v soutěži "Park desetiletí" pořádanou Svazem zakládání a údržby zeleně (v roce 2016)

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru