Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Zlín - Reko AS

Předmětem projektu je rekonstrukce Stadionu mládeže ve Zlíně, na ulici Hradská. Stávající povrchy stadionu byly ve špatném technickém stavu, který neumožňoval kvalitní užívání ani pořádání atletických mistrovských soutěží a závodů. Statutární město Zlín proto podalo žádost o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci Stadionu mládeže ve Zlíně z "Programu podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy".

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla pro rok 2010 přidělena finanční částka ve výši 10 mil. Kč na akci "Zlín - Reko AS", celková cena díla činila cca 52,4 mil. Kč.

Rekonstrukci stadionu zahájilo statutární město Zlín v dubnu roku 2010 a dokončilo v listopadu téhož roku.

Po první etapě rekonstrukce splňuje Stadion mládeže ve Zlíně mezinárodní parametry atletické federace IAAF. Původní šestidráhový škvárový atletický ovál o délce 400 metrů nahradil nový osmidráhový s kvalitním umělým povrchem CONIPUR, rovinka je pak tvořena devítidráhou. Uvnitř oválu je přírodní trávník, který bude sloužit atletům pro hod koulí, kladivem, oštěpem či diskem a jako ragbiové hřiště. Atletický ovál je povrchově odvodněn do speciálního štěrbinového žlabu, který umožní využití plochy dráhy pro technické disciplíny. Trávník uprostřed oválu je založen metodou tzv. drnování, tj. položením již připraveného travního drnu na vegetační vrstvu. Byl vybudován také závlahový systém.

Stadion bude sloužit zlínským atletům, ragbistům i ostatním sportovním klubům v rámci jejich přípravy, dále pak žákům zlínských základních, středních i vysokých škol.

Předpokládá se, že by rekonstrukce stadionu mohla pokračovat i v následujících letech, kdy by měla být vybudována tribuna, nové sociální zařízení, přístupová komunikace a také velká tělocvična nebo hala.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru