Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

E-Government v obcích - Czech POINT

Cíl projektu, cílové skupiny

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, později i získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit návštěva jednoho úřadu. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Popis projektu

V rámci projektu byl proveden upgrade pracoviště Czech POINT Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12. Získané finanční prostředky byly využity k doplnění a nakoupení nové výpočetní techniky.

Rozšíření vybavení pracovišť, která poskytují službu Czech POINT, je nezbytnou podmínkou pro fungování zřízení datových schránek.

Město Zlín, jako obec s rozšířenou působností, také pomohlo z administrovat žádosti dalším obcím ve svém správním obvodu, této nabídky využilo 10 obcí.

Financování projektu

Město Zlín podalo žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy „E-Government v obcích - CzechPOINT“ z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě na realizaci projektu: ,,E-Government v obcích - Czech POINT".

Žádost města byla schválena a dotaci ve výši 58 259 Kč obdrželo město Zlín dne 21.7.2009.

Dotace ze  strukturálního fondu ERDF 58 259,00 85%
Národní veřejné zdroje – obecní rozpočet 10 281,00 15%
Celkové způsobilé výdaje 68 540,00 100 %

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru