Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Nová cesta 268

Projekt "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Nová cesta 268", který se uskutečnil v druhé polovině roku 2009, byl zaměřen na realizaci úspor energie v objektu budov základní školy ve Zlíně. V rámci projektu bylo provedeno zateplení obvodových stěn a zateplení střech budov školy.
Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 60,841 t za rok a k úspoře energie cca 870 GJ ročně.

Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3. "Udržitelné využívání zdrojů energie", podoblasti podpory 3.2.1. "Realizace úspor energie" a rozpočtem statutárního města Zlína.

Rozpočet projektu

Celkové uznatelné náklady 5 825 085 Kč 100 %
Dotace EU z Fondu Soudržnosti 4 951 322 Kč 85 %
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu 291 254 Kč 5 %
Příspěvek příjemce dotace 582 509 Kč 10 %
Celkové náklady projektu 12 571 695 Kč  

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru