Místní části a komise

Bartošova čtvrť
Čepkov, Cigánov, Nivy
Jaroslavice
Jižní svahy I
Jižní svahy II
Klečůvka
Kostelec
Kudlov
Kvítková, Díly
Lazy, Lesní čtvrť
Letná
Lhotka a Chlum
Louky
Lužkovice
Malenovice
Mladcová
Mokrá, Zlínské Paseky
Obeciny
Podhoří
Podvesná, Benešovo nábřeží
Prštné
Příluky
Salaš
Štípa
U Majáku a Filmové ateliery
Velíková
Vršava, Burešov
Zálešná, Kúty
Zlín - centrum

místní část Velíková místní část Štípa místní část Klečůvka místní část Lužkovice místní část Kostelec místní část Příluky Obeciny Bartošova čtvrť místní část Podvesná, Benešovo nábřeží místní část Zálešná,  Kúty místní část Kvítková, Díly místní část Čepkov, Cigánov, Nivy místní část Burešov, Vršava místní část Jížní Svahy II. místní část Jížní Svahy I. místní část Mokrá, Zlínské Paseky Místní část Mladcová místní část Prštné místní část Lhotka - Chlum místní část Louky Podhoří místní část Letná Zlín - centrum Lazy, Lesní čtvrť místní část Jaroslavice místní část Kudlov U Majáku a Filmové ateliery místní část Malenovice místní část Salaš

Pro vstup do konkrétní místní části klikněte na mapku.

Činnost kanceláří místních částí

Název kanceláře místních částí vznikl v r. 2008 sjednocením dosavadních pojmenování "úřadovna" a "občanská iniciativa".

V současné době funguje 30 kanceláří místních částí. Celé území tzv. "velkého" a "vnitřního" Zlína je pokryto dílčími okrsky jednotlivých kanceláří místních částí.

Odbor kanceláře primátora svolává pracovníky kanceláří  na pravidelné konzultační schůzky v budově radnice. Pracovníci vedou záznamy o návštěvnosti občanů a pracovní činnosti v úředních hodinách i mimo ně a jednotlivé problematiky řeší na příslušných odborech MMZ.

Během několika let se ve Zlíně podařilo nastavit fungující systém při řešení problémů obyvatel místních částí a zakotvit pojem úřadovna, občanská iniciativa, resp. nověji pojem kancelář místní části do povědomí místních občanů tak, aby ji vnímali jako nedílnou součást vztahu občan - magistrát.

 Odběr místního hlášení Tvoříme Zlín

Související dokumenty:

Pracovníci na údržbu (tzv. cestáři):

Funkci pracovníků na údržbu tzv. cestářů město Zlín zřídilo v roce 2000. Tato pracovní pozice vznikla na četné žádosti občanů místních částí z důvodu málo operativního řešení drobných lokálních problémů. Činnost pracovníků na údržbu nenahrazuje práci jednotlivých odborů magistrátu či Technických služeb Zlín, je jejich doplňkem. Prvotním záměrem bylo zřizovat tuto funkci pouze v příměstských částech Zlína, ale v průběhu následujícího roku se ukázalo, že vykonávání této činnosti by bylo žádoucí také ve vnitřním městě.

Mezi hlavní činnosti pracovníků patří zametání, drobné opravy, úklid dětských hřišť či sběr odpadků. Cestáři také provádí nátěry zábradlí a laviček nebo udržují čistotu na zastávkách městské hromadné dopravy. Jelikož jsou cestáři vybaveni nejenom základním pracovním nářadím, ale například také křovinořezy, plotostřihy či sekačkami, byly, po dohodě s Odborem městské zeleně, vytyčeny plochy, které tito pracovníci udržují.

Cestáři jsou zapojeni do systému zimní údržby. V místech neudržovaných (dle Operačního plánu zimní údržby) doplňkově zajišťují úklid sněhu. Jedná se především o ruční údržbu schodišť a špatně dostupných míst, které není možno udržovat strojní technikou.

Podařilo se navázat úspěšnou spolupráci s Odborem městské zeleně, Odborem životního prostředí a zemědělství a také pracovníky Technických služeb Zlín a tato spolupráce je nastavena tak, že jednotlivé pracovní úkony prováděné různými subjekty na sebe plynule navazují, doplňují se tak, aby nebyly některé činnosti prováděny několikrát a některé naopak zůstaly neřešeny. Činnost cestářů koordinují a kontrolují pracovníci kanceláří místních částí. Jejich prostřednictvím jsou práce zadávány k provedení a následně kontrolovány. Pracovníci jsou zaměstnáváni na dohodu o pracovní činnosti, jejich měsíční úvazek je max. 84 hod.

V roce 2004 vznikl společný projekt s Úřadem práce Zlín, jehož úkolem je zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na tzv. veřejně prospěšné práce. Chybějící cestáři jsou vybíráni i z řad nezaměstnaných.

Podle vyjádření kompetentních zaměstnanců a především podle příznivého ohlasu obyvatel lokalit jsou pracovníci na údržbu nedílnou součástí systému údržby zeleně a čistoty ve městě.

Lokality, v nichž je zřízena pozice pracovníka na údržbu:

Plán zimní údržby

Rozsah a odpovědnosti za provádění zimní údržby v intravilánu i extravilánu města Zlína je určen na základě Operačního plánu zimní údržby, který je schválen Radou města Zlína.

V tomto dokumentu naleznete veškeré informace, které se týkají rozsahu zimní údržby na území města Zlína, rozdělení komunikací, chodníků, ostatních ploch do jednotlivých pořadí důležitosti, technické a organizační zabezpečení zimní údržby včetně všech důležitých kontaktů na odpovědné osoby a také zahrnuje seznam všech míst, kde jsou rozmístěny posypové bedny a posypové pytle.

Součástí Operačního plánu zimní údržby je i jeho mapová část. Tato je rozdělena na dvě samostatné části a to mapový podklad se zobrazením všech udržovaných komunikací v rámci zimní údržby s grafickým rozlišením podle pořadí důležitosti.

Podrobné informace k problematice zimní údržby

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)