Česky

Česky

English

menu
zavřít

Místní části a komise

Louky

Kancelář místní části Louky uzavřena 29. 3. 2023. 

Mimořádné úř. hodiny: pátek 31. 3. 2023 13 - 17 hod.

 

 

Informace o místní části

Místní část Louky se nacházejí 3 km západně od centra Zlína. Leží v nadmořské výšce 208 m. K 1. 1. 2022 žije v Loukách 1012 obyvatel a je zde 423 čísel popisných (k 22.1.2013).
Název vznikl podle polohy. Nejstarší doložený název byl Luky - Lúky. Používal se název s -ú, pak střídavě -au a -ú. Místní jméno Louky vzniklo jako plurál k apelativu Louky a staročeskému Lúka.
První písemná zmínka je z r. 1350.
V r. 1998 bylo provedeno pojmenování 23 ulic. Názvy ulic byly čerpány z kroniky a zaužívaných názvů daných částí.

1. Památky

 • boží muka (před vsí) - z 19. století
 • kříž (ve vsi) - mj. se znakem pánů z Tetova
 • na domě čp. 7 - znak pánů z Tetova
 • u domu čp. 65 uchována tvrz
 • kaplička na návsi - z r. 1855 - 1856 - zasvěcená Zvěstování Panně Marii
 • roste zde památný stoletý chráněný strom, dub letní, vyhlášený v r. 1996; důvodem ochrany je významný vzrůst a skutečnost, že se jedná o krajinnou dominantu; výška je 24 m, průměr kmene 96 cm, stáří víc jak 100 let - radnice mu dala název "Dub nad hostincem".

2. Kultura, vzdělání a sportovní vyžití, volný čas
Organizace a spolky
Místní zvyky

3. Potoky

 • Chlumský potok (ve správě Lesy ČR, s.p.) v horní lesní části potoka jsou 3 chovné rybníky - majitelé dědici pánů Šternberků
 • Crkava (ve správě Lesy ČR), tvoří hranici mezi k. ú. Louky a Tečovice 
 • potok Habartův - (horní i zatrubněná část ve správě Lesy ČR), tvoří hranici mezi k. ú. Prštné a Louky (obdobně jako Slanický potok)
 • Olšový potok - vede kolem ulice V Olší v jižní části k. ú. Louky

4. Doprava

 • linka městské hromadné dopravy č. 3

5. Vodovod

 •  ANO (výstavba v r. 1959 - 1960, ve správě VaK a.s.)

6. Kanalizace

 • ANO (v r. 2000 ukončena výstavba kanalizace včetně napojení domovních přípojek na kanalizační řád, ve správě Statutárního města Zlín)

7. Plynofikace

 • ANO (v samotném centru Louk byla v r. 1995 ukončena plynofikace s téměř 90% napojením domácností a provozoven)

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 • ANO

9. Elektrifikace

 • od r. 1930

10. Pojmenování ulic

 •  v r. 1997

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Dokumenty ke stažení ze složky Louky

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru