menu
zavřít

Místní části a komise

Zálešná, Kúty

Mimořádná změna úředních hodin

Kancelář místní části Zálešná, Kúty bude ve dnech 17. - 20. 10. 2022 uzavřena.

Informace o místní části

Orientační mapa Zálešná, Kúty

Místní část Zálešná, Kúty leží v údolí řeky Dřevnice a Fryštáckého potoka (zvaného Januštice) ve východní části města Zlína na ploše 57,7 ha. K místní části náleží také Padělky, ulice 2. května, Fügnerovo a Havlíčkovo nábřeží. Žije zde 4 816 obyvatel.

S rozvojem průmyslového závodu Baťa ve třicátých letech minulého století došlo k velké proměně dosavadního půdorysu města. Pro čtvrti Zálešná a Podvesná byl vypracován arch. Františkem L. Gahurou regulační plán a celkem zde bylo v letech 1935 - 1938 vystavěno 334 dvojdomků či jednodomků.

V letech 1946 -1949 byly postaveny třietážové činžovní domy na Zálešné. Od r. 1957 začala postupná výstavba panelových domů na Padělkách a Kútech. Za 8 let bylo zbouráno 65 dvojdomků. Zachováno bylo pouze několik půldomků na Padělkách IX. V lokalitě Kúty byly půldomky nahrazeny šesti nebo devítipodlažními panelovými domy. Dominantu prostoru u Janušt