Česky

Česky

English

menu
zavřít

Místní části a komise

Jižní Svahy I

Mimořádné změny úředních hodin - Jižní Svahy I

Kancelář místní části Jižní Svahy I bude dne 24. 4. 2024 otevřena od 12:30 do 14:30 hod. 

Informace o místní části

Při urbanistickém řešení sídliště Jižní Svahy se vycházelo ze zásady vytvořit dobré životní prostředí obytného celku, ale respektovat při tom jedinečný krajinný útvar a navázat na pozitivní charakteristické rysy zlínského urbanismu. Výchozím podkladem byl vítězný návrh J. Gřegorčíka a Š. Zeliny z výběrového řízení z r. 1968.

Návrh II.etapy z let 1981- 1985 je od D. Živockého a F. Balajky.