Česky

Česky

English

menu
zavřít

Místní části a komise

Klečůvka

Informace o místní části

Klečůvka

Místní část Klečůvka leží východně od centra Zlína ve vzdálenosti cca 8 km, v nadmořské výšce 334 m na ploše 263 ha. Na východě sousedí s k.ú. Zádveřice, na jihu s k.ú. Lípa, na západě s k.ú. Lužkovice, na severu s k.ú. Veselá. Na území žije k 1. 1. 2022 326 obyvatel a je zde 109 čísel popisných (k 22. 1. 2013). První písemná zmínka o existenci  pochází z r. 1397.

Zástavba se dá charakterizovat jako ulicový typ, kde zástavba je soustředěna kolem tří základních větví, které se stýkají v severní části zastavěného území. Nejhustější a nejkompaktnější zástavba je v severní části katastru. V jižní a ve východní části katastru je zástavba řídká, spíše typ pasekářského osídlení. Dominujícími jsou v těchto částech areály služeb.

1. Památky

 • zámek (kategorie II)  
 • park u zámku (kategorie III)
 • socha Jana Nepomuckého u zámku (kategorie II) - dnes za zámkem

2. Kultura, vzdělávání, sportovní vyžití a volný čas
    Spolky, organizace
    Místní zvyky 

 • mateřská škola (MŠ zrušena, budova je soukromý majetek)
 • sportovní hřiště
 • v zámku sídlo Státního okresního archivu (od r. 1966), (odkaz na internetové stránky)
 • Sbor dobrovolných hasičů (v r. 1936 postavena první hasičská zbrojnice, v r. 1953 nová) pořádání akcí - např.: hodová zábava, -končiny-, Mikulášská nadílka, Dětský den, Dětský karneval, drakiáda) (odkaz na internetové stránky)

3. Řeky, potoky

 • řeka Dřevnice (tok směrem V-Z) - správcem je Povodí Moravy Brno, a.s., závod Střední Morava Uh. Hradiště, provoz Zlín
 • potok Vratišov - správcem jsou Lesy ČR Brno, středisko Bojkovice

4. Doprava

 • územím prochází silnice:
  II/491 Fryšták - Slušovice - Lípa
  III/ 4918 Želechovice - Klečůvka
 • autobusové linky místního významu (Housacar)

5. Vodovod

 • ANO (ve správě VaK Zlín a.s.)

6. Kanalizace

 • ANO (ve správě Statutárního města Zlín)

7. Plynofikace

 • centrum místní části je plynofikováno, jižní část k. ú. ne - MMZ má však připraven projekt II. etapy plynofikace (Paseky)

8. Radiokomunikace, telekomunikace

 • telefonizace od r. 1933

9. Elektrifikace

 • od r. 1936

10. Pojmenování ulic

 • v nejbližších letech

11. Místní rozhlas

 • funguje varovný a informační systém obyvatelstva, tzv. VISO

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru