Poplatky

Související odkazy

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Zlíně v roce 2019

Vážení občané města Zlína, v roce 2019 platí obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zlína ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a č. 9/2018.

Dle této vyhlášky je pro rok 2019 zachována výše sazby poplatku, splatnost, rozsah osvobození i způsob platby.

Ani letos nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou. Poplatníkům, kteří mají zaevidovanou nebo ještě nahlásí e-mailovou adresu, budou podklady k platbě zaslány v průběhu měsíce března a dubna na e-mail. Ostatní poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami. Toto se netýká poplatníků, kteří hradí poplatek prostřednictvím byt. družstva Budovatel nebo Real Flat

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2019:         500,-- Kč 

Děti do 18 let (ročník 2001 a mladší) a senioři nad 65 let (ročník 1954 a starší) platí 300,- Kč.

Termín splatnosti poplatku: do 15. 5. 2019,
Poplatníci s nahlášenou pololetní periodou hradí poplatek do 15.5. za I. pololetí a do 15.9.2019 za II. pololetí.

Poplatek pro rok 2019 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem ve Zlíně,
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen ve Zlíně,
  3. cizinec, který pobývá na území Zlína přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Zlína.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají na území města Zlína ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce 2019 osvobozena, ale tito poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, nebo došlo k její změně či zániku.

Ohlašovací povinnost:

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

  1. které není nutno oznamovat ani dokládat (program nastaví automaticky):
  1. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky musí během roku 2019 předložit platné doklady prokazující nárok. Jedná se o:

Poplatník je povinen předložit doklady k uplatnění osvobození nebo úlevy od poplatku nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Pouze pro nárok vzniklý v prosinci lze doložit do konce ledna následujícího roku.  

 Způsob úhrady poplatku:

Úterý          9.4.2019                   Jaroslavice, Příluky

Čtvrtek       11.4.2019                   Kostelec, Lužkovice

Pátek         12.4.2019                   Salaš, Lhotka-Chlum

Úterý          16.4.2019                   Štípa, Kudlov,

Úterý          23.4.2019                   Louky, Prštné

Čtvrtek       25.4.2019                   Velíková, Klečůvka,

Pátek         26.4.2019                    Mladcová, Malenovice,

u České pošty - lze poslat složenkou, kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit (musí znát č.účtu, částku a variabilní symbol – lze zjistit v kanceláři střediska místních poplatků), služba je zpoplatněna dle sazebníku České pošty

Správu poplatku (evidenci, změny, informace) řeší, příp. zodpoví nejasnosti:

Středisko místních poplatků

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře č. 232,  komunal@zlin.eu

Důležité

Doporučení

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '19»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)