Poplatky

Související odkazy

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Zlíně v roce 2017

Vážení občané města Zlína, v roce 2017 platí obecně závazná vyhláška č. 3/2015, novelizovaná č. 7/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zlína.

Dle této vyhlášky je pro rok 2017 zachována výše sazby poplatku, splatnost, rozsah osvobození i způsob platby.

Změna proti předchozím letům spočívá v tom, že v letošním roce již nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou. Poplatníkům, kteří do konce března nahlásí (příp. již nahlásili) e-mailovou adresu, budou podklady k platbě zaslány v průběhu měsíce dubna na e-mail. Ostatní poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami. Změna se netýká poplatníků, kteří hradí poplatek prostřednictvím byt. družstva Budovatel nebo Real Flat.

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2017:         500,-- Kč 

Děti do 18 let (ročník 1999 a mladší) a senioři nad 65 let (ročník 1952 a starší) platí 300,- Kč.

Termín splatnosti poplatku: do 15. 5. 2017

Poplatníci s nahlášenou pololetní periodou hradí poplatek do 15.5. za I. pololetí a do 15.9.2017 za II. pololetí. Poplatek pro rok 2017 je povinna uhradit fyzická osoba:

  1. s trvalým pobytem ve Zlíně,
  2. cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen ve Zlíně,
  3. cizinec, který pobývá na území Zlína přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Zlína.

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají na území města Zlína ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce 2017 osvobozena, ale tito poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, či došlo k její změně či zániku.

Ohlašovací povinnost:

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

  1. které není nutno oznamovat ani dokládat:
  1. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, musí během roku 2017 předložit platné doklady prokazující nárok. Jedná se o:

Způsob úhrady poplatku:

Úterý 11.4.2017 Kostelec, Veliková
Čtvrtek 13.4.2017 Štípa, Lůžkovice
Úterý 18.4.2017 Kudlov, Mladcová
Čtvrtek 20.4.2017 Klečůvka, Lhotka-Chlum
Pátek 21.4.2017 Malenovice, Příluky
Úterý 25.4.2017 Louky, Salaš
Čtvrtek 27.4.2017 Prštné, Jaroslavice

 

Správu poplatku (evidenci, změny, informace) řeší, příp. zodpoví nejasnosti:

Středisko místních poplatků
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína
Detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře č. 232

Důležité

Doporučení

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '18»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky