Poplatky

Související odkazy

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Zlíně v roce 2021

Vážení občané města Zlína, v roce 2021 platí obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zlína.

Dle této vyhlášky je pro rok 2021 zachována výše sazby, poplatku splatnost i způsob platby. S účinností od 1.1.2021 vznikne povinnost platit poplatek ve výši jedné roční sazby fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Od uvedené povinnosti jsou však osvobozeni poplatníci přihlášení na území SMZ, neboť tito platí poplatek již z titulu samotného přihlášení v obci, nejsou však zbaveni ohlašovací povinnosti. Tzn. že se musí přihlásit do evidenci i všichni vlastníci uvedených nemovitostí, poplatek budou však hradit pouze „mimozlínští".

Ani letos nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou. Poplatníkům, kteří mají zaevidovanou nebo ještě nahlásí e-mailovou adresu, budou podklady k platbě zaslány v průběhu měsíce března a dubna na e-mail. Ostatní poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami. Toto se netýká poplatníků, kteří hradí poplatek prostřednictvím byt. družstva Budovatel nebo Real Flat

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2021:         600,-- Kč 

Děti do 18 let (ročník 2003 a mladší) a senioři nad 65 let (ročník 1956 a starší) platí 360,- Kč. Děti narozené v roce 2021 neplatí poplatek v roce 2021, budou zpoplatněny až v roce 2022.

Termín splatnosti poplatku: do 15. 5. 2021,
Poplatníci s nahlášenou pololetní periodou hradí poplatek do 15.5. za I. pololetí a do 15.9.2021 za II. pololetí.

Poplatek pro rok 2021 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášena k pobytu ve Zlíně (i cizinci, přihlášení k pobytu ve Zlíně)

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají na území města Zlína ve vlastnictví  nemovitost (stavbu pro individuální rekreaci, byt, rodinný dům...), v nichž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. V roce 2021 jsou od placení tohoto poplatku osvobozeny osoby, které jsou ve Zlíně přihlášené k pobytu, mimozlínští poplatek hradit musí.

Všichni poplatníci jsou však povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, nebo došlo k její změně či zániku.

Ohlašovací povinnost:

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

  1. které není nutno oznamovat ani dokládat (program nastaví automaticky):
  1. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky musí během roku 2021 předložit platné doklady prokazující nárok. Jedná se o:

Poplatník je povinen předložit doklady k uplatnění osvobození nebo úlevy od poplatku nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Pouze pro nárok vzniklý v prosinci lze doložit do konce ledna následujícího roku.  

 Způsob úhrady poplatku:

u České pošty - lze poslat složenkou, kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit (musí znát č.účtu, částku a variabilní symbol – lze zjistit v kanceláři střediska místních poplatků), služba je zpoplatněna dle sazebníku České pošty

Upřednostněte úhradu převodem, v nezbytném případě platby v hotovosti (pokladna MMZL, pokladna České spořitelny nebo složenkou u České pošty), sledujte aktuální úřední hodiny a podmínky u uvedených institucí.

Správu poplatku (evidenci, změny, informace) řeší, příp. zodpoví nejasnosti:

Středisko místních poplatků

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře č. 232,  komunal@zlin.eu

Důležité

Doporučení

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '21»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)