Poplatky

Související odkazy

Platba poplatku za komunální odpad ve statutárním městě Zlíně v roce 2020

Vážení občané města Zlína, v roce 2020 platí obecně závazná vyhláška č. 9/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Zlína .

Dle této vyhlášky je pro rok 2020 změněna výše sazby poplatku a rozsah osvobození, zachována splatnost i způsob platby.

Ani letos nebudou hromadně rozesílány poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou. Poplatníkům, kteří mají zaevidovanou nebo ještě nahlásí e-mailovou adresu, budou podklady k platbě zaslány v průběhu měsíce března a dubna na e-mail. Ostatní poplatníci si musí úhradu a splatnost poplatku hlídat sami. Toto se netýká poplatníků, kteří hradí poplatek prostřednictvím byt. družstva Budovatel nebo Real Flat

Výše poplatku na poplatníka pro rok 2020:         600,-- Kč 

Děti do 18 let (ročník 2002 a mladší) a senioři nad 65 let (ročník 1955 a starší) platí 360,- Kč. Děti narozené v roce 2020 neplatí poplatek v roce 2020, budou zpoplatněny až v roce 2021.

Termín splatnosti poplatku: do 15. 5. 2020,
Poplatníci s nahlášenou pololetní periodou hradí poplatek do 15.5. za I. pololetí a do 15.9.2020 za II. pololetí.

Poplatek pro rok 2020 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášena k pobytu ve Zlíně (i cizinci, přihlášení k pobytu ve Zlíně)

Za děti a nesvéprávné osoby zajišťují platbu jejich zákonní nebo ustanovení zástupci, zpravidla rodiče. Platbu však mohou provést i další osoby.

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají na území města Zlína ve vlastnictví  nemovitost (stavbu pro individuální rekreaci, byt, rodinný dům...), v nichž není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato skupina poplatníků je od placení poplatku v roce 2020 osvobozena, ale tito poplatníci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost, pokud ji nesplnili již v předchozím období, nebo došlo k její změně či zániku.

Ohlašovací povinnost:

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:

  1. které není nutno oznamovat ani dokládat (program nastaví automaticky):
  1. Ostatní poplatníci splňující nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky musí během roku 2020 předložit platné doklady prokazující nárok. Jedná se o:

Poplatník je povinen předložit doklady k uplatnění osvobození nebo úlevy od poplatku nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Pouze pro nárok vzniklý v prosinci lze doložit do konce ledna následujícího roku.  

 Způsob úhrady poplatku:

 

u České pošty - lze poslat složenkou, kterou si musí poplatník sám na poště vyplnit (musí znát č.účtu, částku a variabilní symbol – lze zjistit v kanceláři střediska místních poplatků), služba je zpoplatněna dle sazebníku České pošty

Upřednostněte úhradu převodem, v nezbytném případě platby v hotovosti (pokladna MMZL, pokladna České spořitelny nebo složenkou u České pošty) sledujte aktuální úřední hodiny a podmínky u uvedených institucí.

Správu poplatku (evidenci, změny, informace) řeší, příp. zodpoví nejasnosti:

Středisko místních poplatků

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

Detašované pracoviště Zarámí 4421, dveře č. 232,  komunal@zlin.eu

Důležité

Doporučení

Obecně závazná vyhláška a formuláře k poplatku

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '20»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->