Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava

Charakteristika akce: Akce je zaměřena na rekonstrukci stávajícícho úseku cyklistické stezky o délce 630 m a základní šířce 3,0 m, povrch bude částečně živičný a částečně rozebiratelný s ohledem na uložení sítí. V úseku došlo ke zvlnění a destrukcím povrchu, které ohrožují bezpečnost dopravy. Úsek je součástí stávající cyklistické stezky, která spojuje centrum Zlína se severní částí aglomerace a odvádí cyklisty z frekventované paralelní komunikace II/490 (intenzita dopravy zde atakuje hranici 16 tis. vozidel/24.hod.).

Obecným cílem akce je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci. Specifickým cílem akce je odstranění bezpečnostního rizika na stávající cyklostezce v důsledku četných povrchových destrukcí.

Harmonogram realizace: 5 – 7/2014

Předpokládané celkové náklady: 1 885 000 Kč
Požadovaný příspěvek ze SFDI: 1 602 000 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru