Odbor životního prostředí a zemědělství

Životní prostředí a zemědělství
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Adresa

Zarámí 4421
761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Vladimíra Pavlovová, Ing., MBA
tel.: 577 630 950
e-mail: vladimirapavlovova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Radek Klepal, Ing.
tel.: 577 630 954
e-mail: radekklepal@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St:  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru Magistrátu města Zlína

Související odkazy

Činnosti odboru

Odbor životního prostředí a zemědělství je orgánem státní správy na úseku vodního hospodářství (zák. č. 254/2001 Sb. a zák. č. 274/2001 Sb.), odpadového hospodářství (zák. č. 541/2020 Sb.), ochrany ovzduší (zák. č. 201/2012 Sb.), ochrany zemědělského půdního fondu (zák. č. 334/1992 Sb.), ochrany zvířat (zák. č. 246/1992 Sb.), rostlinolékařské péče (zák.č. 326/2004 Sb.) a ochrany přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.), vše v platném znění. V daných oblastech plní i úkoly uložené Zastupitelstvem města Zlína a Radou města Zlína v rámci samostatné působnosti obce.

Zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek k územním plánům a koordinovaných závazných stanovisek ke stavebním záměrům podle zákona č. 183/2006 Sb., zahrnující požadavky všech dotčených orgánů Magistrátu města Zlína.

Odbor projednává přestupky dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zvláštních zákonů, za použití zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně ukládání trestů.

Odbor zajišťuje koordinaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí, vykonává koncepční činnost na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty , spolupracuje s organizacemi zajišťujícími environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na místní, regionální i celorepublikové úrovni, provádí propagační, publikační, informační, poradenskou, metodickou a konzultační činnost v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu obyvatelstva, podporuje, iniciuje a koordinuje ekologickou výchovu z hlediska obce s rozšířenou působností v součinnosti s nevládními ekologickými organizacemi, a to v souladu se státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (schváleno usnesením vlády č. 1048/2000).

Do působnosti odboru patří tyto obecně závazné vyhlášky města Zlína

Do působnosti odboru patří tato Nařízení města Zlína

Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise životního prostředí Rady města Zlína společně s Odborem městské zeleně.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje správu Ekofondu společně s Odborem městské zeleně.

Oddělení vodního hospodářství

zejména:

Oddělení ochrany přírody a zemědělství

zejména:

Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

zejména:

Středisko místních poplatků

zejména:

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)