Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Oddělení koordinace projektů

Adresa

budova PSG
Zarámí 4077
761 40 Zlín

Vedoucí oddělení

Ing. et Ing. Martin Habuda
vedoucí oddělení
tel.: 577 630 267
e-mail: martinhabuda@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ing. et Ing. Martin Habuda
tel.: 577 630 267
e-mail: martinhabuda@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St:  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem oddělení

Související odkazy

Právní normy

  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Činnost oddělení

Zodpovídá za koordinaci koncepčních prací ve všech oblastech rozvoje města v rámci působnosti samosprávných orgánů města Zlína, předkládá koncepce rozvoje města v jednotlivých oblastech působnosti.

Připravuje ve spolupráci s vedením města a odbornými útvary magistrátu koncepty a strategické dokumenty k rozvoji města, tyto koncepty ve spolupráci s vedením města a odbornými útvary připravuje k realizaci a realizuje. K realizaci rozvojových projektů odbor vyhledává možné finanční zdroje v dotačních programech v ČR, EU a jiných mimorozpočtových zdrojích. Pro řízení finančních mechanismů požadovaných poskytovateli dotací odbor poskytuje nezbytnou součinnost a metodickou pomoc odborným útvarům.

Organizačně a odborně zajišťuje činnosti "Komise RMZ pro strategické plánování " a "Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města".

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru