Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor Kulturní centrum

Adresa

Kongresové centrum Zlín
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Petr Jordán, Mgr.
tel.: 577 008 900
e-mail: petrjordan@zlin.eu 

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Petr Jordán, Mgr.
tel.: 577 008 900
e-mail: petrjordan@zlin.eu

Související odkazy

Činnost odboru

Odbor zajišťuje chod Kongresového centra po stránce provozní, technologické, marketingové, obchodní, produkční, atd.
Zejména:

 • zajišťuje sjednávání krátkodobých a dlouhodobých pronájmů
 • zajišťuje technicko-organizační podmínky při akcích v KCZ : příprava scény, ozvučení, osvětlení, projekce, příprava hlediště, personální zabezpečení akcí (uvaděčky, šatnářky atd), služba inspice, ostraha, atd.
 • vede jednání s klienty
 • sestavuje nabídky pronájmů a akcí dle požadavků klientů včetně kalkulací
 • smluvně připravuje krátkodobé pronájmy(koncerty, plesy, konference, kongresy, semináře, veletrhy, výstavy, festivaly, společenské akce, atd)
 • spolupracuje při uzavírání smluv na dlouhodobé pronájmy
 • zabezpečuje externí služby v souvislosti s pořádáním akcí
 • vede statistiku návštěvnosti a jiných ukazatelů a přehledů pro potřeby RR a SMZ , spolupracuje s oddělením koordinace projektů
 • vede přehled rezervací a nájmů
 • koordinuje vytížení KCZ zejména podle potřeb FBM
 • sleduje plnění smluvních podmínek s FBM v oblasti hodinových dotací, vytížení sálů a ostatních prostor KCZ
 • zajišťuje kompletní správu webových stránek KCZ
 • zajišťuje provoz podzemních garáží
 • propaguje a zviditelňuje KCZ, oslovuje potencionální klienty, komunikuje s medii
 • ve spolupráci s nájemcem restaurace a barů v KCZ zajišťuje organizaci cateringových služeb
 • zajišťuje technickou správu budovy

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru