Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor tiskový a cestovního ruchu

Adresa

budova MMZ
náměstí Míru 12
760 01 Zlín 

Vedoucí odboru

Bc. Tomáš Melzer
tel: 577 630 211
e-mail: tomasmelzer@zlin.eu 

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Pavla Julinová
tel.: 577 630 271
e-mail: pavlajulinova@zlin.eu

Zaměstnanci oddělení se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Městské informační a turistické středisko

Po, Út, St, Čt:  7.30 - 18.00 hodin
Pá:  7.30 - 17.00 hodin
Turistická sezóna květen - září: otevřeno vč. sobot (9.00 - 12.00, 12.30 - 15.00 hodin)

Související odkazy

Právní normy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Činnost odboru

 • vytváří a realizuje koncepci vnitřního a vnějšího Public relations SMZ a MMZ
 • komunikuje problematiku samosprávné působnosti SMZ
 • informuje veřejnost o aktivitách města v projektech, zvyšuje povědomí veřejnosti o roli městské samosprávy v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit dle Komunikační strategie
 • komunikuje mimořádné a nenadálé mediální aktivity MMZ a SMZ
 • zodpovídá za tvorbu a obsah Magazínu Zlín
 • organizačně zajišťuje a kontroluje vydávání a distribuci Magazínu Zlín vč. kontroly náležitostí podle tiskového zákona a archivace
 • zprostředkovává řádkovou inzerci v Magazínu Zlín
 • pořizuje fotodokumentaci akcí pořádaných městem a fotodokumentaci účastí představitelů města při významných událostech
 • koordinuje činnost kronikářů SMZ
 • vede fotoarchiv SMZ a MMZ
 • koordinuje zpracování výroční zprávy za MMZ vč. zajištění její tištěné a elektronické verze
 • spravuje elektronickou adresu muzlin@zlin.eu 
 • vede diskusní fórum na webových stránkách www.zlin.eu 
 • redakčně připravuje a zajišťuje zveřejňování informačních výstupů na internetu a tvoří a rozvíjí městské webové stránky
 • zodpovídá za vydavatelskou činnost MMZ, která podléhá mezinárodní evidenci čísly ISBN; publikacím přiděluje čísla ISBN a o jejich vydání informuje Národní agenturu ISBN v ČR

Činnost oddělení cestovního ruchu

 • připravuje a zajišťuje tvorbu produktů v oblasti cestovního ruchu
 • zajišťuje propagaci města Zlína prostřednictvím inzercí v periodikách se zaměřením na cestovní ruch
 • připravuje a účastní se na prezentačních (veletržních) akcí zaměřených na cestovní ruch
 • spolupracuje se subjekty cestovního ruchu (CzechTourism, CCRVM, o.p.s., A.T.I.C., destinační management Zlínsko a Luhačovicko aj.)
 • spolupracuje s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. a destinační společností Zlínsko a Luhačovicko především na přípravě koncepčních materiálů, produktů a tiskových materiálů v oblasti turismu
 • podílí se na přípravách a aktualizaci pasportizace dat v oblasti cestovního ruchu města Zlína
 • připravuje a zajišťuje tvorbu tiskových materiálů určených k propagaci města Zlína pro podporu cestovního ruchu
 • zajišťuje vydávání dalších tiskových materiálů MMZ a SMZ
 • zajišťuje a realizuje výrobu propagačních předmětů pro propagaci města Zlína
 • zajišťuje přípravu a realizaci grafických prací, které souvisejí s činností odborů a oddělení MMZ
 • organizuje pořádání městských jarmarků vč. zajištění kulturního a doprovodného programu
 • spravuje městský orientační systém (orientační mapy), zajišťuje jeho opravy, pořizuje nové mapy ve spolupráci s místními částmi
 • zajišťuje organizaci akcí např. Novoroční ohňostroj, Zlínské filmové léto (letní kina ve Zlíně), Mezinárodní festival outdoorových filmů ve Zlíně aj.
 • edituje webové stránky www.zlin.eu v sekci Turista, turistický portál www.ic-zlin.cz a www.vychodni-morava.cz 
 • spravuje facebookové stránky města "Zlin.eu"
 • spravuje účet města "Zlin.eu" na Instagramu
 • vede fotoarchiv SMZ a MMZ

Činnost Městského informačního a turistického střediska Zlín, které je součástí oddělení 

 • poskytuje informace příchozím klientům
 • vydává formuláře k vyřizování úředních záležitostí a provádí poučení o jejich vyplnění
 • podává informace o činnosti MMZ ve smyslu zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • přijímá stížnosti, žádosti, náměty a podněty k činnosti MMZ a SMZ
 • poskytuje tištěné informační materiály
 • měsíčně zpracovává přehled kulturních akcí (newsletter) a zajišťuje plnění mobilní aplikace Mobilní rozhlas přehledem kulturních akcí na každý týden
 • poskytuje placené služby jako je kopírování, tisk a přístup na internet
 • podává turistické informace
 • prodává upomínkové a propagační předměty
 • prodává vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce ve Zlíně a okolí a na základě smluvního vztahu přes internet - Filharmonie Bohuslava Martinů
 • vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT v omezeném rozsahu
 • vkládá a aktualizuje informace na internetových stránkách města www.zlin.eu v sekci Turista, na turistickém portálu www.ic-zlin.cz a na vybraných informačních portálech zaměřených na cestovní ruch
 • spolupracuje s informačními centry a obcemi ve ZK a jinými subjekty cestovního ruchu (CzechTourism, CCRVM, o.p.s., A.T.I.C., destinační management Zlínsko a Luhačovicko aj.)
 • vede agendu ztrát a nálezů
 • spravuje elektronickou poštu is@zlin.eu
 • zajišťuje exkurze v prostorách budovy radnice pro žáky ZŠ a SŠ

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru