Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - aktivita Bezpečnost dopravy

Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Bezpečnost dopravy

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0011368

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Bezpečnost dopravy" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce uličního prostoru (vybudování chodníku pro chodce a stezky pro chodce a cyklisty se smíšeným provozem) v ulicích Mladcovská, Výletní, Tyršovo nábřeží a Fugnerovo nábřeží v centru Zlína. Součástí řešení jsou komplexní dopravně-bezpečnostní opatření v lokalitě.

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Konkrétním cílem projektu je soubor stavebních objektů, které řeší vybudování stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem, přechody pro chodce a místa pro přecházení, vybudování chodníku, vybudování zpomalovacích prahů, veřejné osvětlení a úprava světelné signalizačního zařízení.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 48 957 517,83 Kč
Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 22 169 803, 88 Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru