Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních talentů

Partnerské město Groningen (Nizozemí) nabídlo městu Zlín zapojení se jako projektového partnera v činnostech URBACT do sítě přenosu nazvaném Movement v projektu „Welcoming International Talent – Přijímání mezinárodních talentů".

Projekt je určen pro středně velká města, která disponují možnostmi vyššího a vysokoškolského studia na svém území. Tato města společně připraví postup, který má za cíl přilákat mezinárodní talenty (ať už studenty nebo vysoce vzdělané odborníky), a který tyto talenty udrží v daném městě spokojené a co nejdéle ekonomicky aktivní. Jedním z cílů je, aby se tito talentovaní lidé, i v případě, že Zlín opustí, stali velvyslanci (garanty) města pro další generaci.

Vedoucím městem projektu je zlínské partnerské město Groningen (Nizozemí), dále je do projektu zapojeno město Magdeburg (Německo), Lovaň (Belgie), Debrecín (Maďarsko), Parma (Itálie), Bílsko-Bělá (Polsko) a dalším zapojeným je Zlín. Partnerská města v rámci projektu sdílejí společné problémy a výzvy v oblasti služeb pro mezinárodní občany, bydlení, poskytování informací, integraci, ekonomickou účast a rostoucí používání angličtiny pro všechny uživatele města. Cílem projektu je co nejvíce usnadnit mezinárodním talentům zabydlení a případné „usazení" se a život v daném městě.

Do programu URBACT bylo podáno celkem 44 návrhů z 24 zemí a 25 jich bylo schváleno. Mezi úspěšnými návrhy byl i projekt města Zlína, který byl Monitorovacím výborem URBACT III schválen dne 4. 4. 2018. Dne 9. 5. 2018 proběhlo v Amsterdamu (Nizozemsko) setkání koordinátorů z měst zapojených do sítě přenosu URBACT jménem Movement projektu „Welcoming International Talent – Přijímání mezinárodních talentů". Dne 25. 6. 2018 ve Zlíně proběhla návštěva experta z EU a hlavního koordinátora projektu, kteří se setkali se zástupci statutárního města Zlína, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a několika zástupci zlínských firem a organizací. Hlavním cílem návštěvy bylo získání podkladů k tzv. Studii přenositelnosti. Ve dnech 5. – 6. 9. 2018 proběhlo v Amsterdamu (Nizozemsko) setkání koordinátorů měst zapojených do druhé fáze sítě přenosu URBACT.

Dne 4. 12. 2018 byla Monitorovacím výborem URBACT III schválena druhá fáze projektu. Celkový rozpočet projektu je € 571.000, z čehož bude € 430.000 financováno z prostředků EU.

Operační program URBACT III je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a všem zapojeným městům napomáhá k posílení strategického řízení a výměně zkušeností s dalšími zapojenými evropskými městy. URBACT III je rovněž určen k šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Odkaz na webové stránky projektu: https://urbact.eu/welcoming-international-talent 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru