Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Objekt sociální rehabilitace, Zlín

Hlavním cílem a výsledkem projektu je nově postavený objekt, který slouží k poskytování sociální služby - Sociální rehabilitace pobytovou formou.

Realizací projektu byly splněny dílčí cíle projektu:
• vytvoření zcela nových/prvních kapacit pobytové formy sociální rehabilitace ve městě Zlín,
• zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených osob,
• vytvoření podmínek, kdy osoby z cílové skupiny budou žít samostatně avšak pod dohledem, což v budoucnu umožní jejich kompletní samostatnost (případně pouze částečnou pomoc a podporu v samostatném bydlení).

Na projet je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru