Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Kanalizace Velíková

Projekt vybudování kanalizace v místní části Velíková, bez vybudování čističky odpadních vod, s napojením na čističku odpadních vod v místní části Malenovice. Předmětem díla je výstavba nových kanalizačních splaškových stok a s nimi souvisejících stokových objektů, dále rekonstrukce stávající kanalizace v místní části Velíková včetně propojení na stokovou síť v místní části Štípa, která dále pokračuje do Zlína na hlavní sběrač vedoucí na centrální čistírnu odpadních vod v Malenovicích.

Výstupem projektu je celková délka kanalizace 5 380,4 m.

Evidenční číslo projektu 129D303002106.

Dotační titul 12930 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II.

Celkové náklady projektu:
Dotace byla stanovena ve výši 55% z celkových maximálních uznatelných nákladů.
Celkové náklady projektu Kč 30 511 620,14.

Projekt byl ukončen Závěrečnou zprávou v červnu 2019.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru