Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Úprava uličního prostoru Podvesná VI.

Registrační číslo projektu:

CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017030

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Úprava uličního prostoru Podvesná VI." naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce uličního prostoru Podvesná VI. Úprava zahrnuje rozšíření komunikací pro pěší a úpravu nevyhovujících zastávek MHD včetně doplnění přístřešků, zvýšení bezpečnosti pěších a zlepšení podmínek pro pohyb pěších, včetně doplnění chybějících prvků pro imobilní a slabozraké, doplnění propojovací cyklistické trasy vyznačením cyklopiktokoridoru na komunikaci. Součástí projektu je vybudování nasvětlení přechodů pro chodce a obnova živičných povrchů na komunikaci.

Cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu chodců podél místní komunikace - ulice Podvesná VI..

Strategickým cílem projektu je:

- zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů na místní komunikaci ulice Podvesná VI.
- propojení stávající zbudované cyklistické infrastruktury
- zvýšit podíl cestujících na kole a pěších
- umožnit napojení města na krajské cyklistické koridory
- vyhovět dlouhodobým požadavkům občanů

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 11 293 889,34 Kč
Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 3 558 518,61 Kč
Celková předpokládaná výše podpory (EU+SR): 3 202 666,75 Kč
Předpoklad dofinancování: 8 091 222,59 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru