Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlín

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002105
SFŽP, Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, číslo výzvy: 05_16_035
Název výzvy: MŽP_35. výzva, PO1, SC 1.4, kolová

Projekt vytvořil systém povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území statutárního města Zlín a to prostřednictvím nového digitálního povodňového plánu ORP Zlín, doplněním hladinoměru, srážkoměru a obousměrných hlásičů do výstražného a varovného informačního systému.

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 15 328 378 Kč
Dotace 10 729 864,60 Kč
Spolufinancování z rozpočtu statutárního města Zlína 4 598 513,40 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru