Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je vybudování jednostranného chodníku o délce 186,0 m. Jedná se o nový chodník pro pěší včetně sjezdů k soukromým nemovitostem na ulici Hradská (podél silnice III/49026) ve Zlíně. Stavba se nachází mezi staničením 0,420 a 0,606 km. Chodník je navržen v šířce 1,75 m a kryt tvoří betonová zámková dlažba tl. 80 mm. Silnice III/49026 byla v rozsahu navrženého nového chodníku rozšířena na silniční profil 6,5 m a byla navržena oprava jejího odvodnění.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je plné zpřístupnění řešeného úseku pěší komunikace podél silnice III/49026 v centru Zlína osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace a také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené lokalitě.

Harmonogram realizace:

07 – 11/2017

Rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 1 815 682,44 Kč
Uznatelné náklady projektu: 1 309 872,44 Kč
Dotace SFDI: 1 113 000,00 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru