Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření - aktivita Cyklodoprava

Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0011367

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Základním smyslem projektu je zkvalitnění života obyvatel ve městě Zlíně, zlepšení dopravní obslužnosti krajského města Zlín a zvýšení bezpečnosti dopravy.
Předmětem projektu je rekonstrukce uličního prostoru - vybudování stezky pro cyklisty přes místní komunikaci u OC Čepkov (podjezdem pod Čepkovským mostem), ulicí Tyršovou nábřeží (piktogramovým koridorem) a přes ulicí Sokolskou (podjezdem pod Cigánovským mostem).

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Záměrem části projektu „aktivita cyklodoprava" je vytvoření bezpečných podmínek pro efektivní provoz a využití bezpečné, rychlé a ekologické formy dopravy.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 48 530 992,83 Kč
Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 14 386 718,20 Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru