Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Zlín - chodník podél třídy Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku pro pěší ve Zlíně, po pravé straně tř. T. Bati, v úseku mezi 81. budovou Baťova areálu a přechodem pro chodce v křižovatce Zlín – Prštné (u Albertu). Tř. T. Bati je v tomto úseku čtyřproudá páteří městská komunikace (silnice I. třídy – I/49).
Řešený úsek jednostranného chodníku o délce 680,0 m řeší rekonstrukci stávajícího chodníku pro pěší včetně úpravy místa pro přecházení s dělícím ostrůvkem a rekonstrukci BUS zastávky (podél silnice I/49) ve Zlíně. Chodník je navržen v šířce 2,1 až 3,45 m a kryt tvoří betonová zámková dlažba tl. 80 mm. V místě, kde chodník kříží místní komunikaci odbočující z tř. T. Bati k nákladové bráně do areálu závodu, bude upraveno místo pro přecházení. Šířka místní komunikace je v tomto místě pro přecházení > 12 m. Projekt navrhuje v komunikaci pro zvýšení bezpečnosti chodců v místě pro přecházení zřídit nový dělící ostrůvek délky 7,25 m a šířky 2 m (ohraničený zkoseným betonovým obrubníkem).

Cíl projektu:

Hlavním cílem je plné zpřístupnění řešeného úseku pěší komunikace podél silnice I/49 v centru Zlína osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace a také ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené lokalitě.

Harmonogram realizace:

07 – 11/2017

Rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 9 676 200,60 Kč
Uznatelné náklady projektu: 8 546 487,60 Kč
Dotace SFDI: 7 264 000,00 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru