Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ, opravy navazujících komunikací a vybudování parkoviště

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ, oprava navazujících komunikací a vybudování parkovišť" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 1 Modernizace a výstavba dopravní infrastruktury za účelem zvýšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Stavba se nachází ve východní části města Zlína (místní části Příluky) v prostoru stávající silnice I/49 v km 13,66-14,17 liniového staničení, na části místní komunikace Pekárenská a MK Cecilka.
Předmětem projektu je úprava křižovatky silnice I/49 s ulicí Pančava, úprava křižovatky Pekárenská/Cecilka, vybudování terminálu MHD, vybudování parkoviště P+R a nové silniční napojení průmyslové zóny na silnici I/49 včetně zřízení nové okružní křižovatky.

Globálním cílem projektu je podpora a rozvoj udržitelné dopravy, která vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané náklady projektu 217 882 200,22 Kč
Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP: 18 602 664,58 Kč
Celková předpokládaná výše podpory (EU+SR):

16 742 398,12 Kč

 

Na projekt se rovněž předpokládá finanční podpora ze SFDI, program Pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou.

 

Celkové předpokládané náklady (žádost SFDI): 144 455 691,27 Kč
Celková předpokládaná výše dotace (žádost SFDI) 111 302 281,82 Kč
Celkové předpokládané náklady (ŘSD): 24 125 743,76 Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru