Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Rekonstrukce ul.prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín

Popis a cíl projektu

  • V rámci projektu byly revitalizovány pěší komunikace, navazující vjezdy, silniční obrubníky. Byly doplněny chybějící přechody pro chodce, zvýšené prahy, místa pro přecházení, zvýšená křižovatka a nová obrusná a ložná vrstva komunikace se zachováním stávající nivelety.
  • Byly rekonstruovány dvě zastávky městské hromadné dopravy, z nichž jedna byla přemístěna z nevyhovujícího prostoru křižovatky do zastávkového zálivu. Byla osazena nová svítidla veřejného osvětlení na přeložené trolejové sloupy.
  • V území byla vybudována stezka pro pěší a cyklisty se smíšeným provozem, která navazuje na stávající a výhledové trasy a respektuje trasu stávajících chodníků.
  • Realizací projektu je zajištěna vyšší bezpečnost dopravy (včetně zlepšení podmínek pro pohyb hendikepovaných osob díky doplnění bezpečnostních prvků), rozvoj cyklodopravy a kompletní revitalizace uličního profilu ulice 2. května.
  • Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na území statutárního města Zlína.

Celkové náklady projektu: 40 900 000,00 Kč.

Realizace projektu byla ukončena.

Byla podána žádost o podporu do výzvy č. 51 Udržitelná doprava – Integrované projekty IPRÚ z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci aktivity: Bezpečnost dopravy. Na projekt je poskytnuta podpora z EU (EFRR) a ze státního rozpočtu. Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0011079.

Dokumenty ke stažení ze složky Rekonstrukce ul.prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru