Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Zlín, Mladcová - rekonstrukce zastávky U hřiště

Charakteristika projektu:

Stávající frekventovaná zastávka Zlín, Mladcová – U hřiště, nacházející se na trase Zlín – Holešov, silnice č. III/49016, není vybavena zálivem ani nástupní plochou, zastavování autobusů se odehrává v prostoru křižovatky s místní komunikací. Předmětem projektu je odstranění nevyhovujícího stavu výstavbou zálivu, nástupní plochy a přístupového chodníku. Nová zastávka bude plně bezbariérová v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

Cíl projektu:

1. Zvýšení bezpečnosti dopravy v lokalitě (odstraněním výše specifikovaných rizik)
2. Zpřístupnění hromadných způsobů dopravy znevyhodněným skupinám obyvatel (zejména osobám se sníženými schopnostmi pohybu a orientace), prostřednictvím odstranění fyzických bariér v řešené lokalitě

Harmonogram realizace:

07 – 08/2016

Financování projektu:

Náklady projektu: 993 859,00 Kč
Uznatelné náklady projektu: 915 184,80 Kč
Dotace SFDI: 777 000,00 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru