Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Vybudování učeben řemeslných oborů

Popis projektu:

Projekt zahrnuje rekonstrukce a pořízení potřebného vybavení celkem tří učeben řemeslných oborů na těchto základních školách zřizovaných statutárním městem Zlínem:

- Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace (vybudování cvičné kuchyně),

- Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, příspěvková organizace (vybudování dílny),

- Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace (vybudování cvičné kuchyně).

Součástí projektu bude zajištění bezbariérové dostupnosti prostřednictvím pořízení kompenzačních pomůcek (schodolezů) a vybudování bezbariérového WC. Učebny budou sloužit výuce technických a řemeslných oborů. Moderní učebny vybavené odpovídající technikou a pomůckami zlepší a rozšíří možnosti praktické výuky řemeslných oborů. Realizací projektu bude podpořena také sociální inkluze, bude zajištěn rovný přístup ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám a dojde k podpoře bezbariérového přístupu základních škol.

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a podpora infrastruktury pro základní vzdělávání na základních školách. Realizace projektu povede ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Celkové náklady projektu: 4 069 644 Kč

Realizace projektu byla ukončena.

Byla podána žádost o podporu do výzvy č. 67 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009690. Na projekt je poskytnuta podpora z EU (EFRR) a ze státního rozpočtu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru