Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

SMART – Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Popis a cíl projektu

Projekt řeší rozšíření inteligentních dopravních systémů (dále jen „ITS") ve Zlíně o navigační parkovací systém prostřednictvím zobrazování aktuálních informací o obsazenosti parkovacích ploch na nově pořízených LED tabulích (RGB), které budou díky technologii umožňovat také grafické zobrazení dopravního značení a větší variabilitu aktuálních a mimořádných dopravních informací pro řidiče. Tabule budou datově napojeny na nově vybudované závorové systémy dotčených parkovacích ploch.

Součástí projektu je vybudování dispečinkového pracoviště, které je nezbytné pro obsluhu a fungování ITS. Bude sloužit pro trvalé monitorování napojených zařízení a vstup do systému pro možnost reagovat na provozní či krizové zprávy na všech tabulích napojených na ITS. V rámci dispečinku bude pořízen příslušný hardware a software nezbytný pro fungování ITS.

Cílem projektu je zvýšení efektivity a plynulosti silničního provozu na území města Zlína s důrazem na eliminaci negativních účinků dopravy.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce roku 2022.

Předpokládané celkové výdaje projektu: 38 031 800,94 Kč.

Byla podána žádost o podporu do výzvy č. 40 - ITS ve městech – projekty v rámci ITI a IPRÚ Operačního programu Doprava.

Předpokládá se spolufinancování projektu z EU (Fondu soudržnosti) ve výši max. 85 % způsobilých výdajů projektu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru