Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Příčný práh v ulici Sadová

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je výstavba příčného prahu šířky 3,0 m + 1,5 m nájezdové klíny a oprava navazující komunikace pěší v ulici Sadová, příčný práh leží na pěší trase podél silnice I/49, konstrukce bude bezbariérová v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je plné zpřístupění řešeného úseku pěší komunikace podél silnice I/49 v centru Zlína osobám s omezenými schopnosti pohybu a orientace a také zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v řešené loklalitě.

Harmonogram realizace:

06 – 08/2016

Rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 445 759,00 Kč
Uznatelné náklady projektu: 344 367,67 Kč

Dotace SFDI:

292 000,00 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru