Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín

Výsledkem projektu "Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín", CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005840, je konečné snížení spotřeby energie bytového domu na 232,081 GJ / rok.
Odhadované snížení emisí skleníkových plynů je 25,20 tuny ekvivalentu CO2/rok.
Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie je 13.

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 3 346 620,89 Kč
Dotace 1 405 580,77 Kč
Vlastní zdroje SMZ 1 941 040,12 Kč

Celkové skutečné náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 2 720 803,90 Kč
Dotace 1 578 066,27 Kč
Vlastní zdroje SMZ 1 142 737,63 Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru