Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Stezka pro chodce a cyklisty, I. segment - Billa

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je stavba integrované stezky pro pěší a cyklisty šířky 3,0 m a délky cca 408,0 m, která propojuje dvě centra s občanskou vybaveností. Jedno je u I. segmentu (Albert, lékárna, pošta, ...), druhé je pod II. segmentem (Billa, Penny market, restaurace, ...). Stezka na obou koncích navazuje na křižovatky řízené světelnou signalizací. Stavba je navržena v trase stávajícího chodníku, který má v převážné délce šířku 3,0 m, podél silnice III/49018 mezi ulicemi Slunečná a Středová.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci.
Specifickým cílem je zpřístupnění centrální části města cyklistům z Jižních Svahů po bezpečné a efektivní infrastruktuře a jejich odklonění z frekventované silnice III/49018.

Harmonogram realizace:

09 – 11/2016

Rozpočet projektu:

Celkové náklady projektu: 2 052 708,00 Kč
Uznatelné náklady projektu: 1 769 599,46 Kč
Dotace SFDI: 1 504 000,00 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru