Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Zlín, tř. T. Bati – smíšená stezka v úseku Váchova – Antonínova, I. etapa (východní úsek)

Charakteristika projektu:

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav stávající komunikace pro pěší na stezku pro pěší a cyklisty ve stávající trase podél tř. T. Bati mezi ulicemi Antonínova a Topolová. S ohledem na postupnou realizaci celého úseku je stavba rozdělena na dvě etapy. Předmětem žádosti je I. etapa – východní úsek. Akce vychází z koncepce Zlín – řešení cyklistické dopravy. Stavba navazuje na právě dokončované úseky. Stavba bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistické dopravy ve Zlínské aglomeraci. Specifickým cílem je zpřístupnění centrální části města cyklistům po bezpečné a efektivní infrastruktuře a jejich odklonění z frekventované silnice I/49.

Harmonogram realizace:

10/2015

Předpokládaná struktura financování:

Náklady projektu: 2 382 790,00 Kč
Uznatelné náklady projektu: 2 330 594,07 Kč
Dotace SFDI: 1 981 000,00 Kč

Dokumenty ke stažení ze složky Zlín, tř. T. Bati – smíšená stezka v úseku Váchova – Antonínova, I. etapa (východní úsek)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru