Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 - 2020

 

Hlavní cíl projektu:

Vytvoření a schválení kvalitního Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro programové období 2014-2020 (IPRÚ), jehož realizace významně přispěje s využitím fondů EU ke kvalitativnímu rozvoji ve městě a v jeho zázemí.

Popis projektu:

Integrovaný plán rozvoje území je účelovým strategickým nástrojem v rámci implementace kohezní politiky EU v programovém období 2014 – 2020 na území České republiky. Jako takový je určen jen pro vybraná krajská města a jejich zázemí, mezi které patří i Zlín. IPRÚ zajistí územní soustředění intervencí z fondů EU a jejich integraci, tím dojde k vytvoření žádoucích synergických efektů a k vysoké efektivitě vynakládaných investičních prostředků.

Předmětem projektu je tvorba IPRÚ, kdy v první fázi do 31.8.2014 bude vytvořena pracovní verze IPRÚ, která bude zveřejněna k připomínkování. V následující fázi udržitelnosti projektu bude IPRÚ dopracován do finální verze a předložen ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj.

Tvorba IPRÚ bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy, které upravují implementaci kohezní politiky EU.

Časový harmonogram realizace projektu:1-8/2014

Financování projektu

Předpokládané náklady projektu: 2 500 000,00 Kč

- z toho dotace OPTP (100 %): 2 500 000,00 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru