Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben

Cílem projektu Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben bylo systémové opatření statutárního města Zlína směřující k zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v rámci Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace.

Dílčími cíli projektu byly:

  • stavební práce − nástavba chodby a dvoupodlažní přístavba čtyř odborných učeben k stávající základní škole (dvoupodlažní rozšíření stávajícího spojovacího krčku, který plní funkci spojovací chodby mezi objekty školy B a D) vč. zajištění bezbariérovosti;
  • vybavení čtyř nově vybudovaných odborných učeben vč. vyučovacích pomůcek (multimediální učebna − fyzika, multimediální učebna − chemie, učebna přírodopisu, řemeslná učebna);
  • zajištění vnitřní konektivity základní školy.

Byla podána žádost o podporu z IROP v rámci výzvy č. 67 a projekt byl vybrán k financování.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, email: monikavalerianova@zlin.eu 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru