Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul. Podvesná XVII

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005768

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova - ul. Podvesná XVII" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Projekt řeší výstavbu samostatné stezky v celkové délce 1400,0 m pro cyklisty a chodce, z toho se samostatným pruhem pro pěší a samostatným pruhem pro cyklisty (1. část) v délce 959,30 m, s pruhem pro smíšený provoz chodců a cyklistů (2. část) 440,70 m.
Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Konkrétním cílem projektu je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty, která je logicky vedena v souběhu se základní dopravní osou celého Zlína, třídou T. Bati, která zároveň plní i funkci průtahu silnice I/49 městem. Cyklotrasa bude plnit sběrnou funkci a zajišťovat z hlediska cyklodopravy propojení obytné zástavby ve východní části města s jeho centrální částí, současně představuje variantu propojení centrální části s páteřní cyklotrasou Zlín – Otrokovice – Vizovice.
Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Celkové předpokládané výdaje projektu: 20 694 876,01 Kč
Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 16 020 428,92 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru