Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Změna č. 3 Územního plánu města Zlína

Hlavním záměrem projektu bylo pořízení změny Územního plánu města Zlína, vyplývající ze schválené „Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlína" za období 2011-2015, jejíž součástí je zadání změny.  V rámci této změny se řešila řada změn, ale v rámci projektu, tj. podle pravidel dotačního programu jsou způsobilé výdaje pouze na zpracování změn v území, jejichž nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu. Touto územní studií byla pořízená studie „Vedení kapacitní silnice tzv. pravobřežní komunikace včetně dopravních uzlů a příček navržených ÚP".

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru