Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně

Hlavním cílem a výsledkem projektu je zrekonstruovaný objekt, který slouží k poskytování chráněného bydlení ve městě Zlín.


Dílčí cíle předloženého projektu, které vedly k naplnění specifického cíle:
• rozšíření kapacit chráněného bydlení ve městě Zlín,
• vytvoření přechodového stupně chráněného bydlení, kdy je sociální pracovník přítomen jen určitou část dne, což povede k sociální inkluzi cílové skupiny,
• zajištění rovného přístupu k sociálním službám a zamezení sociálnímu vyloučení ohrožených.

Jako klíčový dopad a přínos projektu na cílové skupiny je skutečnost, že projekt umožnil rozšířit stávající kapacity poskytovaných služeb na území města Zlín. Díky projektu došlo k navýšení kapacit v rámci sociální služby – Chráněné bydlení o 10 míst.


Předmětem projektu byly zejména stavební práce, tj. rekonstrukce baťovského čtvrtdomku. Rekonstrukcí vzniklo 7 malometrážních bytu, tj. chráněné bydlení. Toto bydlení nyní slouží pro osoby s mentálním postižením. V zrekonstruovaném objektu bylo také vybudováno zázemí pro poskytovatele sociální služby, což je spolek NADĚJE.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, email: monikavalerianova@zlin.eu 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru