Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Kanalizace Klečůvka

Statutární město Zlín realizovalo projekt v rámci podprogramu Ministerstva Zemědělství č. 129 25 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Projekt Kanalizace Klečůvka č.129D253005105 je akcí, u které byla propojena kanalizace v obci na centrální sběrač vedoucí na centrální čističku odpadních vod.

Výstupem projektu je celková délka kanalizace 1673,4 m a 1 čerpací stanice.

Celkové náklady projektu:

Celkový rozpočet projektu 11 820 000 Kč
Dotace 5 910 000 Kč
Vlastní zdroje SMZ 5 910 000 Kč

Projekt je ukončen. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru