menu
zavřít

Projekty v realizaci

Moderní a přívětivě komunikující město Zlín

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu poskytování veřejných služeb Magistrátem města Zlína prostřednictvím nově zavedených automatizovaných procesů provázaných na modernizované nástroje dálkové komunikace s veřejností, zavedením inovačního managementu a zkvalitněním komunikace s veřejností formou vzdělávání zaměstnanců magistrátu.

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

  • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci.
  • Zavedení inovačního managementu do praxe Magistrátu města Zlína.
  • Pořízení nových nástrojů komunikace s veřejností.
  • Vzdělávání pracovníků Magistrátu města Zlína v oblasti komunikace.

Realizace projektu byla zahájena v březnu 2020 a termín ukončení projektu je stanoven na 31. 12. 2022.

Předpokládaný rozpočet projektu je ve výši 5 248 900 Kč. Zahrnuje především náklady na pořízení nových webových stránek města, provedení aktualizace Portálu občana a zpracování potřebné analýzy informačních technologií.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Valeriánová, projektová manažerka
Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína
Tel.: 577 630 207, e-mail: monikavalerianova@zlin.eu 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru